A Babeş-Bolyai Tudományegyetem és a Tempus Közalapítvány által meghirdetett Makovecz Hallgatói Ösztöndíjprogram keretében alap-, mesteri- és doktori képzésben résztvevő nappali tagozatos hallgatók számára kínál teljes szemeszteres részképzéseket, valamint (a megmaradó források függvényében) részképzős tanulmányutakat a magyarországi és Kárpát-medencei felsőoktatási intézmények nappali munkarendű képzéseire a 2022/2023-es tanév első félévére. A következő egyetemekkel van partneri szerződésünk a Makovecz program keretében: Budapest Business School, Budapest Corvinus Egyetem, Debreceni Egyetem, Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Károli Gáspár Református Egyetem, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Pécsi Tudományegyetem, Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola, Újvidéki Egyetem, II. Rákoczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Budapesti Metropolitan Egyetem, Miskolci Egyetem, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Szegedi Tudományegyetem, Semmelweis Orvostudományi Egyetem, Selye János Egyetem.

Az ösztöndíj fedezi a megélhetés, az egyszeri oda-vissza utazás és az egészségbiztosítás költségeit. Jelentkezni az első féléves mobilitásokra 2022. június 3.-ig lehet a Jelentkezés menüpontban található űrlap kitöltésével.

További kérdések: ildiko.homaubbcluj.ro


A kiutazás előtt a következő teendőik vannak (minden dokumentumot online, szkennelve kérünk):

 1. A Transilvania Banknál nyitnak egy eurós számlát és kérnek hozzá bankkártyát is
 2. Rektori engedélyt (Dispoziția Rectorului) kérnek - ehhez a következő iratokat kell Homa Ildikónak (makoveczubbcluj.ro) eljuttatni
  • űrlap - a felső keretet kell kitölteni és a tanszékvezetővel, illetve a dékánnal a megfelelő helyen aláiratni és lepecsételtetni
  • adatvédelmi nyilatkozat
  • nyilatkozat arról, hogy erre a mobilitásra nincs más támogatásuk (minta)
  • hallgatói jogviszony igazolása
 3. A pénzügyi szerződés megkötése - ehhez a következő iratokat kell Homa Ildikónak (ildiko.homaubbcluj.ro) eljuttatni
  • bankszámlaszámról szóló igazolás (adeverință IBAN)
  • személyigazolvány másolata
  • kérvény
 4. A tanulmányi szerződés megkötése - ehhez a következő iratokat kell Homa Ildikónak (ildiko.homaubbcluj.ro) eljuttatni
  • tanulmányi szerződés (Leraning Agreement) kitöltve és a nemzetközi kapcsolatokért felelős dékánhelyettessel aláiratva

Mi is ez?

A „magyar Erasmus”, azaz kárpát-medencei magyar mobilitási program. Egy félévet (5 hónap) tanulhatsz a Kárpát-medence bármelyik államilag elismert felsőoktatási intézményében. (Mehetsz rövidebb időre is, de csak akkor, ha megmaradnak részösszegek a féléves mobilitások finanszírozásából.)


Mibe kerül ez nekem?

Elvileg semmibe. Az ösztöndíjprogram fedezi a megélhetésedet, az utazásodat és a szállásköltségedet (amennyiben kollégiumban laksz). A pontos összeg függ attól, hogy melyik egyetemre jelentkezel. Ezen felül álljuk a tandíjadat a külföldi intézményben és egy magán-egészségbiztosítást, hogy ne csak sürgősségi ellátásban részesülhess.


Nekem mit kell teljesítenem?

Vállalod, hogy a félév során legalább 20 kreditnyi tárgyat felveszel és levizsgázol belőle.


Ki jelentkezhet?

A BBTE bármely alap-, mesteri- vagy doktori képzésben résztvevő, nappali tagozatos hallgatója, akinek van legalább 2 lezárt féléve és legalább 7,5 a médiája (elsőéves mesterisek esetén a felvételi jegye).


És a papírmunka?

Van bürokratikus oldala is, de kibírható.

1. A jelentkezés: teljesen online történik. Mindent a http://makovecz.granturi.ubbcluj.ro oldalra kell feltölteni. Olvasd el alaposan a felhívást és a pontrendszert. A jelentkezésedet az Értékelő Bizottság pontozza, emailben kapsz majd értesítést a döntésről.

2. Indulás előtt:

Engedélyt kérsz a BBTE-től, hogy külföldön tanulhass. Ehhez kell az ún. „dispoziţia rectorului” vagy rektori engedély. Nyomtasd ki a honlapon szereplő nyomtatványt, töltsd ki az adataiddal a felső keretet, majd irasd alá a karon, ahol tanulsz az intézetigazgatóval és a dékánnal. A legtöbb karon van magyar intézetigazgató és dékánhelyettes, ők biztosan segítenek. Az aláírt nyomtatványhoz csatold az emailt, amelyben értesítettek az ösztöndíj elnyeréséről és vidd el a BBTE Nemzetközi Kapcsolatok Osztályára (Avram Iancu u. 68).

Megkötöd az ösztöndíjszerződést az egyetemmel. Ehhez szükség lesz egy igazolásra a bankszámla-számodról (adeverinţă IBAN) és egy fénymásolatra a személyi igazolványodról. Az ösztöndíjat euroban utaljuk, ezért nyitnod kell majd egy euros számlát.

Az itthoni, hivatalos tanulmányi szerződésed mellett kötsz egy külön szerződést (Learning Agreement) a mobilitásra. Ebben szerepel az, hogy mely tantárgyak teljesítését vállalod a mobilitás alatt. Ezt a nyomtatványt is a honlapon találod.

3. A mobilitás alatt:

Teljesíted a vállalt tárgyakat, a jegyeket egy sajátos naplóban (Transcript of records) hozod haza.

Hozol egy igazolást a partnerintézménytől, amelyben igazolják az ott töltött időt.

4. A mobilitás után:

Pénzügyi elszámolás. A rektori engedélyed („dispoziţia rectorului”) alapján kérsz az egyetem iktatójából („registratură”, Főépület, földszint) egy kiküldetési rendelvényt („ordin de deplasare”). Kitöltöd az adataiddal, aláíratod a megfelelő személyekkel.

Szakmai elszámolás. A külföldön kapott igazolást és a jegyeid fénymásolatát a kiküldetési rendelvénnyel együtt leadod a BBTE ügyintézőjének. A jegyeidet azonban a Karon ismerteted el.


Hogyan működik a megszerzett jegyeim elismertetése?

Minden karon van egy nemzetközi felelős, ő fogja az ezzel járó papírmunkákat intézni. A te feladatod az, hogy felkeresd őt és hagyj nála egy másolatot a megszerzett jegyeidről.


További infromációk és részletek Homa Ildikótól kérhetők: ildiko.homaubbcluj.ro, makoveczubbcluj.ro

Jelentkezés